Centre mèdic Reconeixements Egara

Reconeixements Egara és un centre mèdic-psicològic format per un equip de professionals, amb dedicació a la medicina preventiva.

El nostre centre, a més d'estar capacitat per a fer qualsevol tipus d'examen mèdic, revisions mèdiques, anàlisis,... és especialista en les revisions mèdiques per a la renovació del carnet o permís de conduir dins tota l'àrea de Terrassa.

El nostre personal està format pel següent grup de professionals:

  • Metges generalistes
  • Oftalmòlegs
  • Psicòlegs
  • ATS
  • Personal d'infermeria
  • Personal d'administració